Info om børne udstyret

STYRKE UDSTYR
Styrketræning er gavnlig og sikker træning for børn. Hvis udstyret er tilpasset barnets størrelse.

Styrketræning styrke børns muskler og sener, så de minimere risikoen for idrætsskader, når de dyrker sport i skolen, fritiden el. i en klub. Det er her de overvægtige børn bl.a. ofte får større selværd pga. af deres stærkere muskler end jævnaldrende.

Styrketræning for børn må ikke stå alene for et barns motion, men bør kombineres med masser af luft og koordinationsbaseret træningsøvelser ved siden af.

Når vi taler om styrkemaskiner bør det være med vægtstakke (magasiner), mere end med vægtskiver, og langt mere med trykluft og hydralik!

Sørg for velkvalificeret og kompetente instruktører til at undervise børn i brugen af denne type af udstyr.


CARDIO UDSTYR
Cardio er en sikker måde for børnene at få kondition på. Cardiotæning kan styrke børns muskler og sener, så de minimere risikoen for idrætsskader, når de dyrker sport i skolen, fritiden el. i en klub. Især hvis de har motoriske udfordringer.

Husk på at konditionstræning i cardio udstyr ikke må stå alene for et barns motion, men bør kombineres med masser af luft og koordinationsbaseret træningsøvelser ved siden af.

Sørg for velkvalificeret og kompetente instruktører til at undervise børn i brugen af denne type af udstyr.


INTERAKTIV MOTION

Interaktivt motionsudstyr giver barnet mulighed for at interagere med sit træningsredskab på sådan en måde, at træningsredskabet styre en elektronisk skærm. f.eks. et computer spil eller andet. Lidt som man kender det fra Wii. (Men ikke som med Wii hvor barnet bare kan styre spillet ved at bevæge håndledet).

Med vores redskaber skal man faktisk bestille noget, før man kan f.eks kan spille et computer spil. Interaktiv motion er en inspirerende og motiverende motionsform, da barnet får mulighed for at leve sig ind i f.eks. spillet, og det fjerner fokus fra, at der dyrkes motion. Hvilket er en fordel for de børn, som er lidt svære at motivere til at dyrke motion.

Børn kan ofte hurtigt komme til at kede sig under motion, men ved denne motions form, er de ikke til at stoppe igen!


Vi har her stor erfaring med salg af denne type af udstyr til børn, fysioterapier og genoptræningscentre, skoler, samt brug i eget trænigscenter siden 2008.

Fremtidens motionsform, helt sikkert!